Kraftfull som solen. Tunn som ett vykort.

Kvalitet & Miljö

Precima - En klimatsmart underleverantör!

Miniatyrbild

Vi har 1 700 m2 solceller på hela vårt industritak från svenska Midsummer.

Genom ett bidrag från EUs regionalfond arbetar vi med att energieffektivisera våra lokaler för att nå våra klimatmål.

Kvalitet och miljö är så mycket mer än bara vackra siffror. Precima tar även miljöhänsyn vid när-transporter och företagets transportbil har därför uppgraderats till en som går på 100% el från Inzile, även det ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer fossilfria transportlösningar.

Miljötänket genomsyrar hela vår verksamhet, vi tar vi ansvar för miljön på både kort och lång sikt. Precima investerar kontinuerligt i ny rationell produktionsteknik och väljer förnybara energislag i den mån det är möjligt, allt för att bli ett klimatneutralt företag. Restprodukterna från tillverkningen återvinns, eventuellt miljöfarliga produkter hanteras säkert och vi ser över våra miljöaspekter kontinuerligt.

Vi ställer höga krav på kvalitet i vår produktionskedja och arbetar med löpande produktionskontroller under olika faser i tillverkningen för upptäcka eventuella avvikelser så tidigt som möjligt. Det har visat sig vara, inte bara effektivt, utan också öka det interna samarbetet och kommunikationen på ett väldigt produktivt sätt.

Lika viktigt är naturligtvis kvalitet och kvalitetsmedvetandet. I grunden ligger ett egenansvar där alla tar ansvar för sin egen del. 

Gör rätt från början är vårt motto, vilket har lett oss till ständigt förbättrade kvalitetstal och vi är stolta över våra engagerade medarbetare.

Precima har ett integrerat ledningssystem och är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

/files/pdf/iso-9001.pdf
/files/pdf/iso-14001.pdf

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå