Historik

Precimas historia började i Stockholm under 1970-talet som en finmekanisk verkstad för att sedan flytta ner till Flen och blir den finmekaniska enheten inom tillverkade sedelautomater. Flen var på den tiden Sveriges - och kanske världens mecka för sedelräkningsapparater.

Under 1980-talet beslutas att verkstaden skulle flytta till egna lokaler, samma lokaler som vi äger och sitter i än dag, samtidigt ändrades inriktning från manuellt styrd produktion till nästan uteslutande CNC-styrd produktion.

1985 outsourcas hela verksamheten och dåvarande VD köper ut bolaget och Precima AB med den tillverkande enheten Precima Production AB bildas. Inriktningen som underleverantör av finmekanisk skärande bearbetning och montering av sammansatta produkter lades fast. 

På bearbetningssidan söktes krävande uppdrag med snäva toleranser och/eller komplexa utföranden. Montering av hydrauliska tågstötdämpare och elektromekaniska styrdon efter kunden ritning gjordes, med ingående komponenter som till största delen tillverkats in-house.

1196 bildades Precima Development AB, till hälften ägt av Precima där den andra ägaren hade specialkompetens inom stötdämparteknologi. 
De utvecklade tågstötdämparna så att de sedan kom att användas i de nya X2000-tågen. Produktutvecklingen var inte bara stötdämparprodukter till tåg utan även inom andra industriella applikationer. 2002 såldes Precima sin andel i Precima Development till Dellner koncernen i Falun. 

Precima Production fortsätter sin verksamhet som underleverantör inom skärande bearbetning och montering av mekatronik i form av elektromekaniska styrreglage för den marina sektorn. 

2001 får Precima i uppdrag av Rolls-Royce Marine att utveckla, konstruera och tillverka en ny generation av styrreglage till fartyg. Detta gjordes med egen personal och huvudsakligen egna tillverkningsresurser. 

Det nya var att produkterna skulle kunna förses med motoriserad servodrivning av styraxlarna så att stora fartyg med flera styrplatser kunde ha styrreglage som fysiskt följde med alla styrrörelser även om de inte var bemannade eller om styrningen sköttes av ”autopilot”. 

Precimas egenutvecklade styrreglade såldes först till Rolls-Royce, som i sin tur sålde dem till stora skeppsbyggare på världsmarknaden.

De första leveranserna gick till ett amerikanskt oljeföretag, ConocoPhillips, som utrustade sin nya supertankerflotta, 5 fartyg som då uppgavs vara världens största ankers med reglage från Precima. 

Sedermera har Rolls-Royce Marine köpt många olika typer av reglage, med och utan servostyrning, som utvecklats och tillverkats av Precima.

Två av de fartyg som vid olika tidpunkter innehavt ”Atlantens blå band” som snabbaste fartyg att korsa Atlanten har varit försedda med Precimas styrreglage. 
2009 sålde Precima AB produktionsverksamheten i form av Precima Production AB till Naeco AB i Stockholm, nuvarande ägare. 

Precima Production AB ligger kvar i de egna verksamhetslokalerna på Fabriksgatan i Flen och verkar som legotillverkare med CNC maskiner inom svarvning, fräsning, kapning och finbearbetning. 

2013 sålde Precima Production styrspakverksamheten inklusive produkträttigheter och monteringsresurser inom denna sektor till Caldaro AB i Stockholm. Precima Production tillverkar fortfarande komponenter åt Caldaro och är sedan 2013 ren underleverantör inom legobearbetning.

Under de senaste åren har den största delen av maskinparken bytts ut mot nya effektivare CNC maskiner. En klar målsättning har varit att med de nya maskinerna också öka automationsgraden och alla nya enheter har tillhörande hanteringssystem. Samtidigt som nya maskiner köpts har också investeringar gjorts inom CAD, CAM och ERP system. 
 

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå