Beredning

Vi använder EdgeCam och EdgeCam Designer för produktionsberedningen i vår CNC-avdelning.

CAD/Designer

Designer används för att skapa konstruktionsunderlag till EdgeCam. EdgeCam används sedan för att ta fram styrprogram till våra CNC-maskiner. Vi kan även hjälpa våra kunder att ta fram CAD filer i de fallen ritningsunderlagen är papperbaserade…

CAM/EdgeCam

Produktionsberedning i vår CNC-avdelning utförs med EdgeCam och Designer, vilket tillåter avancerad tillverkning i våra CNC-maskiner.
EdgeCam, ett mycket kraftfullt och flexibelt CAM-system med både svarvning och fräsning.
Vi har kapacitet för avancerad 5-axlig CNC-fräsning och 5-axlig svarvning med drivna verktyg. Med vårt arbetssätt med standardiserade verktyg inom fräsavdelningen är vår startsträcka betydligt kortare. EdgeCam gör också att man kan utnyttja och programmera maskinerna mer än vad som man kan i maskinens styrsystem eller för hand.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå