Vårt arbetssätt

Med flexibla arbetssätt inom konstruktion och produktion skall vi leverera kompletta lösningar med hög kvalité till ett konkurrenskraftigt pris.

Miljö

Vi fokuserar på vår egen energiförbrukning, att minimera förbrukning av processrelaterade vätskor samt optimera vår materialåtgång.

Välkommen till Precima Production AB

Vi på Precima Production AB ser oss själva som systemleverantörer av finmekanik med integrerad elektronik. Våra produkter konstrueras med ett modultänk som är enkelt att producera samt montera. Flexibiliteten är något som våra kunder uppskattar. Värdeinnehållet för det vi levererar skall ständigt öka samtidigt som vår egen effektivitet förbättras.